Vážení rodičia, milí žiaci.

Školský rok 2020/2021 začína v stredu 2. 9. 2020.
Nástup do školy je pre žiakov 2. až 9. ročníka od 7:30 do 7:55. Žiaci z tried A a B vchádzajú do školy hlavným vchodom a žiaci z C a D tried bočným vchodom z dvora (nie od kurtov).
Žiak vstupuje do školy s rúškom, absolvuje ranný filter, odovzdá tlačivá (zdravotný dotazník rodiča, vyhlásenie ZZ) a ide do svojej triedy. Žiaci sú v škole do 9:30. Rodičia nevstupujú do priestorov školy.

Nástup žiakov 1. ročníka je o 8:00. V prípade priaznivého počasia sa uskutoční slávnostné otvorenie na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia vchádzajú žiaci hlavným vchodom a idú do svojich tried. Orientačné tabule budú zabezpečené. Žiaka 1. ročníka sprevádza 1 osoba. Žiaci aj rodičia vstupujú do školy s rúškom.

Vyučovanie od 3. 9. do 14. 9. 2020

Na základe usmernenia Ministerstva školstva a ÚVZ SR bude prebiehať vyučovanie v tomto období nasledovne.
Ráno sa bude realizovať ranný filter.
Žiak má dve rúška - jedno si odloží do skrinky.
Žiak 1. stupňa nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej kmeňovej triedy.
Žiak 2. stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, aj vo svojej kmeňovej triede.

Rodič bezodkladne informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy o tom, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19.
Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom alebo regionálnym hygienikom.

Od 3. 9. 2020 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu, s prihliadnutím na obmedzenia dané opatreniami Ministerstva školstva a ÚVZ SR.

Školská jedáleň je v prevádzke od 3. 9. 2020.

ŠKD je v prevádzke od 3. 9. 2020.
V období od 3. 9. 2020 je ŠKD v prevádzke od 6:30 do 16:30 len pre žiakov 1. a 2. ročníka.
Žiaci 3. ročníka môžu využívať vo výnimočných prípadoch rannú družinu. ŠKD pre žiakov 3. ročníka nie je možné zabezpečiť po vyučovaní.

Žiaci budú priebežne informovaní v škole od svojich učiteľov.

  • AKTUALITY
18. júl 2021
Týždeň ubehol ako voda, ani sme sa nenazdali a náš I. turnus DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA sa skončil. PONDELOK sme začali zoznamovaním, po obede sme sa presunuli do Hájku, kde sme z prírodnín vytvárali ...
30. jún 2021
Vedenie školy ďakuje všetkým svojim pedagógom, žiakom a aj správnym zamestnancom za úspešne zvládnutý náročný školský rok. Prajem všetkým krásne prázdniny, veľa slnka a oddychu. ...
30. jún 2021
V stredu 30. 6. 2021 sa za nami zatvorila školská brána a odišli sme na vytúžené prázdniny. Poslednýkrát v tomto školskom roku sme sa všetci zišli na školskom dvore, kde boli ocenení knihou ...
30. jún 2021
Koniec školského roka sa niesol v znamení horúcich slnečných dní. Deti z 3.D a 4.C prežili predposledný deň školského roka v príjemnom prostredí chaty Amor v Zlatníckej ...

AKTUÁLNE VIDEO

Exit

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA