Dňa 9. 12. 2020  sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda pre žiakov 3. a 4. ročníka.

Žiaci 2. stupňa sa zapájali prostredníctvom online úloh, ktoré riešili v domácom prostredí v stanovenom čase. Žiaci 5. ročníka vypracovali úlohy dňa 9. 12., žiaci 6. - 8. ročníka nasledujúci deň 10. 12. 2020.

Úspešní žiaci za 3. ročník:

 • Bartal Alex
 • Holubík Michal
 • Kapráliková Laura, Hyža Damián
 • Chocholáčk Filip
 • Tomečková Michaela
 • Vaculka Róbert
 • Hranáková Alex

Úspešní žiaci za 4. ročník:

 • Matuškovič Alex, Danihel Tomáš, Hájnik Juraj
 • Marcel Lacho

Úspešní žiaci za 5. ročník:

 • Valachovič Jakub
 • Kolínek Marek
 • Gajda Michal
 • Formánek Matej
 • Polák Štefan
 • Kričko Ján
 • Hranák Dárius
 • Špírková Svetlana
 • Čelústková Viktória
 • Kuklová Vanessa
 • Danihel Lukáš
 • Abelovič Lukáš
 • Školiak Maxim René

Úspešní žiaci za 6. ročník:

 • Šebela Samuel, Kadlíček Kristián
 • Chytil Bruno
 • Holubíková Kristína
 • Macejka Peter
 • Fábryová Ema
 • Hornáček Juraj

Úspešní žiaci za 7. ročník:

 • Surový Jakub
 • Kovalovský Matyas
 • Samson Maxim
 • Chocholáček Tomáš, Príkazská Michaela

Úspešní žiaci za 8. ročník:

 • Kojšová Helena
 • Matúšová Katarína

Všetkým žiakom blahoželáme!

db4120071b96f9fec5154346c7906613

 • AKTUALITY
14. apríl 2021
RZ pri ZŠ Vajanského 2, Skalica v spolupráci so školským klubom detí pri ZŠ Vajanského 2, Skalica organizuje v čase letných prázdnin denný „LETNÝ ŠKOLSKÝ TÁBOR“  v priestoroch ZŠ v dvoch ...
08. apríl 2021
Dňa 22. 3. sa uskutočnilo online krajské kolo dejepisnej olympiády, na ktorej zaznamenali naši žiaci významné úspechy v konkurencii mnohých škôl celého Trnavského kraja. Katarína Matúšová žiacka 8.B ...
15. apríl 2021
Vážení rodičia. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční elektronicky do soboty 10. 4. 2021 do 12:00 hod. Epidemická situácia nám neumožňuje zápis s prítomnosťou dieťaťa a jeho zákonných zástupcov, ...
01. apríl 2021
V predposledný marcový deň našich tretiakov  poctila svojou virtuálnou návštevou pani spisovateľka Kristína Mišovičová. Deti sa na stretnutie s ňou veľmi tešili, lebo už spoznali jej tvorbu ...

AKTUÁLNE VIDEO

Exit

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA