zcrČlenovia ŽŠR

5. A - Lara Petrovičová, Ema Kabelíková

5. B - Nikolas Míša, Karolína Šuchálová

5. C - Timon Šomšák, Sára Suchá

5. D - Natália Janíčková, Lilien Petržalová

6. A - Gregor Štefan Škorvánek, Ema Pelikánová

6. B - Tadeáš Ivan, Mia Medlenová

6. C - Elizabeth Kubálová, Alex Hranáková

6. D – Matej Papánek, Ivan Hyža

7. A - Nina Pokovičová

7. B - Lukáš Hyža

7. C - Tamara Kocianová, Vanesa Tokošová

8. A - Lukáš Chovanec, Šimon  Sušienka

8. B – Richard Majkut, Sarah Fuleková

8. C - Alžbeta Adamovičová, Agáta Caletková

9. A - Samuel Šebela, Klaudia Papánková

9. B - Filip Baumgartner

9. C - Natália Švikruhová

Pomocník: Nathalie Guzmická (7. C), Katarína Marunová (7. C)

Koordinátor: Mgr. Viera Šomšáková Suchá

 

Žiacka školská rada (ŽŠR) zastupuje záujmy žiakov  ZŠ Vajanského 2 Skalica.

Jej členovia sú zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a prostredníctvom nich sa žiaci školy:

  • vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku a predkladajú  návrhy a stanoviská týkajúce sa života školy.

Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka. Pracujú v ňom žiaci od 5. po 9. ročník. Každú triedu v žiackom parlamente reprezentujú 1-2 poslanci.

Činnosť ŽŠR

 Za účelom vytvorenia krajšieho prostredia a života na škole, sa spolupodieľa na kultúrno-spoločenskom živote školy, organizovaní rôznych akcií, aktivít, turnajov, súťaží, podujatí, zbierok atď. Dáva možnosť prejaviť sa a vyniknúť talentovaným žiakom a príležitosť k neformálnym stretnutiam. Prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

Žiacka školská rada dáva týmto spôsobom najavo svoj záujem o školu, svojich spolužiakov a pedagogický zbor i mimo vyučovacieho procesu.

 
  • AKTUALITY
06. december 2023
S mesiacom december  sa k nám vkráda  vianočná nálada, ktorá sa s príchodom Sv. Mikuláša každým dňom stupňuje. O tom, že navštívi aj  deti  na našej škole sme vedeli, pretože ...
06. december 2023
Naši šiestaci si rozšírili svoje vedomosti o pravekom období v múzeu ANTHROPHOS v Brne. Pozreli si rozsiahlu expozíciu o pôvode a vývoji človeka. Výstavou Zdenka Buriana ukončili cestu najstaršieho ...
04. december 2023
V pondelok 4.12. sa v telocvični uskutočnilo divadelné predstavenie Malý princ, ktoré  venovali  Bodkári  pre mladších spolužiakov z 1. až 3. ročníka. Bol to ich malý ...
04. december 2023
V sobotu, 2. 12., zapálení dejepisári vyrazili na 218. výročie bitky troch cisárov – Austerlitz 2023. Ide o najväčšiu pravidelne usporiadanú spomienkovú akciu. Slavkovského bojisko vyvolalo ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA