Dňa 5.2. 2021 sa uskutočnilo formou online okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov. Všetci boli úspešní riešitelia. Piati žiaci nám postupujú do krajského kola.

Umiestnenie:

Geografická olympiáda, kategória E, okresné kolo (8.,9. roč):

2. miesto: Martin Mertel - 9.C - postup 

5. miesto: Katarína Matúšová - 8.B - úspešný riešiteľ

12. miesto: Martin Magyarics - 9. D - úspešný riešiteľ

  Geografická olympiáda, kategória F, okresné kolo (6., 7. roč.):

2. miesto: Matyas Kovalovský - 7.A - postup 

3. miesto: Adela Blahová - 6.A - postup 

6. miesto: Michaela Príkazská - 7.A - úspešný riešiteľ

  Geografická olympiáda, kategória G, okresné kolo

2. miesto: Ján Kričko - 5.D - postup 

3. miesto: Filip Lipovský - 5.D - postup

4. miesto: Dáriaus Hranák - 5.D - úspešný riešiteľ

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme! Postupujúcim prajeme veľa šťastia a úspechov aj v krajskom kole.

geo1

  • AKTUALITY
14. apríl 2021
RZ pri ZŠ Vajanského 2, Skalica v spolupráci so školským klubom detí pri ZŠ Vajanského 2, Skalica organizuje v čase letných prázdnin denný „LETNÝ ŠKOLSKÝ TÁBOR“  v priestoroch ZŠ v dvoch ...
08. apríl 2021
Dňa 22. 3. sa uskutočnilo online krajské kolo dejepisnej olympiády, na ktorej zaznamenali naši žiaci významné úspechy v konkurencii mnohých škôl celého Trnavského kraja. Katarína Matúšová žiacka 8.B ...
15. apríl 2021
Vážení rodičia. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční elektronicky do soboty 10. 4. 2021 do 12:00 hod. Epidemická situácia nám neumožňuje zápis s prítomnosťou dieťaťa a jeho zákonných zástupcov, ...
01. apríl 2021
V predposledný marcový deň našich tretiakov  poctila svojou virtuálnou návštevou pani spisovateľka Kristína Mišovičová. Deti sa na stretnutie s ňou veľmi tešili, lebo už spoznali jej tvorbu ...

AKTUÁLNE VIDEO

Exit

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA