RZ pri ZŠ Vajanského 2, Skalica v spolupráci so školským klubom detí pri ZŠ Vajanského 2, Skalica organizuje v čase letných prázdnin denný „LETNÝ ŠKOLSKÝ TÁBOR“  v priestoroch ZŠ v dvoch turnusoch:

I. turnus – 12. 7. – 16. 7. 2021 s maximálnou kapacitou 45 detí

II. turnus – 9. 8. – 13. 8. 2021 s maximálnou kapacitou 45 detí

Do tábora možno prihlásiť deti I. – III. ročníka ZŠ

Poplatok za tábor 60,00 €

(v cene tábora – celodenná strava, jednodňový výlet, autobus, pomôcky, odmeny)

Prihlášky na tábor si môžete vyzdvihnúť u p. vychovávateľky v oddelení, ktoré dieťa navštevuje.

Po odovzdaní prihlášky rodič uhradí stanovený poplatok a dieťa je záväzne prihlásené na tábor.

Dieťa sa môže prihlásiť na obidva turnusy, v prípade veľkého záujmu mu bude umožnený len jeden turnus. Program tábora k nahliadnutiu v ŠKD.

V deň nástupu do tábora odovzdá rodič pedagogickému zamestnancovi Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré získa každé dieťa u svojho detského lekára a zároveň odovzdá Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom na tábor.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu v tábore budú uvedené v prihláške do tábora.

173258493 290979169253881 8146013751591904912 n

  • AKTUALITY
04. máj 2021
Blíži sa nám druhá májová nedeľa, ktorá každoročne prináša sviatok - Deň matiek. Pri tejto príležitosti sa každoročne koná podujatie Míľa pre mamu pod záštitou Únie materských centier. V tomto roku ...
27. apríl 2021
Naša škola v spolupráci s LACI STRIKEOM poriada denný letný tábor v termíne 19. -23. júla 2021. Prihlásiť sa môžete na https://www.letoslacim.sk/mesta .
26. apríl 2021
Važení rodičia, milí žiaci! Aj v tomto roku sa bude konať Cestovateľský tábor. Termín je od 12.7. 2021 do 16.7. 2021.  Je určený pre žiakov od 4.ročníka ZŠ. Cena 90,00 €. ...
23. apríl 2021
„Zem nie je na jedno použitie a najlepšie jej môžeme pomôcť my sami, tak jej pomôžme konkrétnymi činmi.“ Ani nám na našej škole nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody a okolia. Preto ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA