Celý kraj sťa striebro svieti.

PC040092

Príď, Mikuláš!, prosia deti.

Chytro sadaj na sane,

v školičke Ťa čakáme.

Každý rok je u nás tradíciou, že medzi deti našej školy zavíta Mikuláš. Inak tomu nebolo ani tohto roku. Aj keď v trochu inej atmosfére ako zvyčajne, náš Mikuláš nenechal ani dnes deti bez darčekov. A ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi tých najmenších. Spolu s anjelikom a čertom našich žiačikov trošku preveril, či sa učia, či poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou.Všetky deti mali z Mikuláša radosť, sľúbili, že budú stále poslušné a dobré, a tak sa celé dopoludnie nieslo v znamení krásneho sviatku.

  • AKTUALITY
14. apríl 2021
RZ pri ZŠ Vajanského 2, Skalica v spolupráci so školským klubom detí pri ZŠ Vajanského 2, Skalica organizuje v čase letných prázdnin denný „LETNÝ ŠKOLSKÝ TÁBOR“  v priestoroch ZŠ v dvoch ...
08. apríl 2021
Dňa 22. 3. sa uskutočnilo online krajské kolo dejepisnej olympiády, na ktorej zaznamenali naši žiaci významné úspechy v konkurencii mnohých škôl celého Trnavského kraja. Katarína Matúšová žiacka 8.B ...
15. apríl 2021
Vážení rodičia. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční elektronicky do soboty 10. 4. 2021 do 12:00 hod. Epidemická situácia nám neumožňuje zápis s prítomnosťou dieťaťa a jeho zákonných zástupcov, ...
01. apríl 2021
V predposledný marcový deň našich tretiakov  poctila svojou virtuálnou návštevou pani spisovateľka Kristína Mišovičová. Deti sa na stretnutie s ňou veľmi tešili, lebo už spoznali jej tvorbu ...

AKTUÁLNE VIDEO

Exit

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA