Celý kraj sťa striebro svieti.

PC040092

Príď, Mikuláš!, prosia deti.

Chytro sadaj na sane,

v školičke Ťa čakáme.

Každý rok je u nás tradíciou, že medzi deti našej školy zavíta Mikuláš. Inak tomu nebolo ani tohto roku. Aj keď v trochu inej atmosfére ako zvyčajne, náš Mikuláš nenechal ani dnes deti bez darčekov. A ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi tých najmenších. Spolu s anjelikom a čertom našich žiačikov trošku preveril, či sa učia, či poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou.Všetky deti mali z Mikuláša radosť, sľúbili, že budú stále poslušné a dobré, a tak sa celé dopoludnie nieslo v znamení krásneho sviatku.

  • AKTUALITY
18. december 2020
 V decembri sa na našej škole online formou uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády 2020/2021. Úspešnými riešiteľmi sa stali všetci tí, ktorí získali minimálne 60 zo 100 možných bodov. V ...
15. december 2020
Dňa 9. 12. 2020  sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda pre žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci 2. stupňa sa zapájali prostredníctvom online úloh, ktoré riešili v domácom ...
27. október 2020
V priebehu minulého mesiaca sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Zapojili sa všetci žiaci a spolu sme vyzbierali 12088 kg. Zachránili sme tak 201 stromov!  
11. október 2020
V piatok 8. októbra 2020 boli naši prváci prijatí už ako naozajstní žiaci na slávnostnej ...

AKTUÁLNE VIDEO

Exit

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA