„Zem nie je na jedno použitie a najlepšie jej môžeme pomôcť my sami, tak jej pomôžme konkrétnymi činmi.“

Ani nám na našej škole nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody a okolia. Preto už  tradične sa na pôde našej školy, konali aktivity venované tomuto dňu.

Naši prvostupniari, v rámci integrovaného vyučovania, maľovali lesné zvieratká, vytvorili spoločenstvo lesa a didaktickými hrami si rozvíjali vedomosti o ekosystéme. V skupinách sa venovali téme Zachráňme našu Zem.

Prispeli ku skrášleniu okolia školy zbieraním odpadkov a boli odmenení Ekotopfilmom.

Aj deti v školskom klube si nielen v tento deň, ale celý týždeň pripomínali sviatok našej Zeme. Z nazbieraných prírodnín vytvorili umením  land-art obrázok rozkvitnutej Zeme.

Vyzbierali odpadky na školskom  dvore a tiež zašívali ozónovú dieru. Edukatívne , ale aj pracovne sme sa zapojili, aby sme aj my pomohli našej Zemi. Výchova a vzdelávanie  ako aj aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia sa na našej škole uskutočňujú počas celého roka.

 

P4200353

  • AKTUALITY
08. jún 2021
Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci oceňovala deti z trnavského kraja za výtvarné stvárnenie vesmírnej tematiky. Naše dve tretiačky, Aneta Kubíková z 3.A a Silvia Kvaltínová z 3.D, ...
01. jún 2021
Dnešné slávnostné popoludnie, sviatok detí,  sme s našimi deťmi v školskom klube oslávili hrami a súťažami. Pri veselej hudbe sme plnili úlohy na stanovištiach. Aj keď trochu ...
01. jún 2021
Tohtoročná oslava MDD bola netradičná. Šesť rokov spolupráce s rodičmi a priateľmi našej školy na tradičnom podujatí RODIČIA DEŤOM nám prerušila pandémia už minulý rok. Dnes 1. 6. sme sa ...
20. máj 2021
Žiaci z našej školy sa zapojili do celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí - DÚHA, ktorú organizovalo Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. Svojou literárnou tvorbou na ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA